De Vereniging

Om de Meestertitel goed uit te dragen binnen en buiten de bakkerijbranche hebben de Meesters het initiatief genomen Vereniging de Meesters op te richten. Alle Meesters die in de toekomst hun titel behalen, worden automatisch lid van de vereniging. Hiermee groeit het aantal ambassadeurs ten gunste van de bakkerijbranche.

Naast het feit dat iedere nieuwe Meester lid wordt van de vereniging commiteert hij of zij zich ook aan de Code van Eer. Gedurende de eerste drie kalenderjaren na het behalen van de titel zal de Meester ten behoeve van het maatschappelijk branchebelang een bijdrage in tijd leveren van drie dagdelen per kalenderjaar. Deze tijd staat ter beschikking voor activiteiten die het imago van het boulangerie- of patisserievak of het onderwijs op dit gebied versterken en die zijn geïnitieerd door of namens de sociale partners in de bakkerijsector (NBOV, NVB, FNV, CNV).

De Algemene Ledenvergadering, die één keer per jaar wordt gehouden, is het hoogste orgaan van de vereniging. Het bestuur legt hier ieder jaar verantwoording af over de gang van zaken van het afgelopen jaar.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Reginald Weeber Voorzitter
Paul van Pelt Communicatie & Sponsoring
Wietse Schiere Algemene zaken
Sjoerd Jellema Algemene zaken
Martijn Verkerk Secretariaat

Excellent vakmanschap

De vereniging heeft als doel excellent vakmanschap van boulangers en patissiers te herkennen, onderhouden en bewaken om daarmee het imago van het vak te stimuleren.

Dit doel wordt bereikt door:
  • het organiseren van Meesterexamens waarbij boulangers en patissiers de kans krijgen hun niveau en vaardigheden te toetsen op ‘meesterwaardigheid’;
  • het toekennen van de titel Meester Boulanger en de titel Meester Patissier;
  • het bevorderen van goed vakonderwijs en het geven van vaktechnische voorlichting op bakkerijgebied;
  • het houden van demonstraties en gastcolleges;
  • de samenwerking met andere organisaties, in binnen- en buitenland, ter bevordering van gelijke en/of gelijksoortige belangen.