Penning van Verdienste

Waarom een Penning van Verdienste?

Het bestuur van de Vereniging de Meesters heeft het initiatief genomen een Penning van Verdienste in te stellen. Hiervoor komen in aanmerking zij, die zich belangeloos branche-breed zowel vakmensen als het vak van boulangerie en patissier naar een hoger niveau hebben gebracht. Daarbij gaat het om het versterken van het imago van de branches, het verbeteren van vaktechnieken of het begeleiden van individuele vakmensen en ondernemers. Mensen die de brood- en banketbakkersbranche op stimulerende, innoverende en enthousiasmeerde wijze verder hebben gebracht, in het belang van zowel ambacht als industrie.

Deze legpenning is een eresaluut aan hen. Met het toekennen ervan wil de Vereniging de Meesters haar erkentelijkheid en waardering tot uitdrukking brengen. Een erkenning voor zijn of haar belangeloze inzet en tijd die zij daarin geïnvesteerd hebben ten behoeve van de gehele brood- en banketbakkerij.

Het is de ambitie van onze vereniging dat, als daartoe de gelegenheid zich voordoet, deze legpenning uit te reiken. Het gaat niet om een jaarlijkse onderscheiding. De nadruk ligt op de kwalitatieve en innovatieve inbreng van diegenen die de legpenning in ontvangst mogen nemen.

Al meer dan 7000 jaar wordt het brood- en banketbakkersvak uitgeoefend. In die 7000 jaar heeft innovatie altijd een belangrijke rol gespeeld. Generatie op generatie is de kwaliteit verbeterd en het assortiment uitgebreid. Productie en productieprocessen zijn aangepast aan de tijd en aan de eisen van de consument. Aan de basis daaraan staan innovatieve vakmensen die met vakkennis en durf grenzen hebben weten te verleggen. Zij zijn in staat met hun ongekende gepassioneerdheid en visie collega’s daarin mee te nemen. Soms tegen de stroom in, vaak tegenslagen overwinnen. Mensen die niet opgeven, maar onvermoeibaar doorgaan.  

Overzicht Penning van Verdienste 

Reglement