Meestertitel

Alleen voor de állerbesten!

De titel Meester Boulanger is er alleen voor de allerbesten. Het is de hoogste waardering binnen de bakkerijbranche en getuigt niet alleen van wereldklasse op het vakgebied, maar ook van visie en het doorvoeren van innovatie.

Als kandidaat doorloop je een intensief selectietraject ter voorbereiding op het examen. Na een beoordeling van je portfolio met werkervaring volgt een uitwerking op papier van de praktijkopdracht. Pas nadat de uitwerking is goedgekeurd door de examencommissie mag je deelnemen aan het examen: het uitvoeren van de praktijkopdrachten. Tijdens het praktijkexamen laat je via een aantal vernieuwende technieken en producten zien wie je bent en welke vaardigheden je bezit. Niemand hoeft hierbij op iemand anders te lijken. Het is nooit een kwestie van vergelijken. Goed is Goed!

Iedere deelnemer die is toegelaten tot het praktijkdeel van het examen doet een eigen bijdrage van € 1.000,-. 

Meedoen

Je doet het voor jezelf én voor het ambacht

Ons beroep heeft een grote aantrekkingskracht en spreekt erg tot de verbeelding bij veel mensen. Wij zijn ambachtelijke vakmensen die met natuurlijke ingrediënten de mooiste en lekkerste producten maken. En als vakmensen hebben wij de plicht ons beroep richting het publiek hoog te houden.

Het Meesterexamen is geen wedstrijd, niet een competitie tegen collega's waarin je kunt winnen of verliezen. Het Meesterexamen is boven alles een prachtige gelegenheid waarin je jezelf kunt presenteren. Het maken van je portfolio dwingt je tot nadenken over wie je nu eigenlijk bent en wat jouw bijdrage aan de wereld is. Niet zweverig bedoeld, maar gewoon de vraag waarom doe je wat je doet. En wat wil je verder nog bereiken in dit beroep? Wat maakt jouw kunde of specialiteit zo bijzonder? Alleen al het onder woorden brengen van dit alles is een nuttig proces waarvan je zelf later zult profiteren! Het is een geweldige stok achter de deur om je gedachten op te frissen.

Meedoen aan het Meesterexamen betekent ook dat je de Code van Eer ondertekend, want mocht je het examen halen dan wordt er iets van je verwacht. Als nieuwe Meester maak je namelijk een plan van aanpak hoe jij je gaat onderscheiden en op welke wijze jij je zal inzetten voor de branche. De Vereniging van Meesters wil hiermee bereiken dat alle Meesters bijdragen aan het ondersteunen, stimuleren en inspireren van de gehele bakkerijsector.

Datum

Wanneer vindt het Meestertitel Examen plaats?

In mei 2018 heeft het laatste examen plaatsgevonden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het nieuwe examen wordt gehouden. 

Locatie

Waar wordt het Meestertitel Examen georganiseerd?

Op dit moment is nog niet bekend waar het volgende Meesterexamen wordt gehouden. 

Voorwaarden

Hieronder zijn de voorwaarden voor deelname aan het Meesterexamen en de examenopdracht te downloaden. 

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor het volgende Meesterexamen? Vul dan onderstaand formulier in.