"Meestertitel is de kroon op het ambacht van de boulanger en patissier"

De Vereniging

Om de meestertitel goed uit te dragen binnen en buiten de bakkerijbranche hebben de meesters het initiatief genomen een platform op te richten. Zo is eind 2016 Vereniging de Meesters opgericht. Alle meesters die in de toekomst hun titel behalen, worden automatisch lid van de vereniging. Hiermee groeit het aantal ambassadeurs ten gunste van de bakkerijbranche.

Lees meer

Artikelen

Meesterlijke workshop voor winnaars prijsvraag Blij met stofvrij

19-4-2017 14:21

De winnaars van de Blij met Stofvrij-prijsvraag hebben op 14 februari deelgenomen aan een workshop van Meesters Boulanger Wilfred Haafs en Hiljo Hillebrand.

Vereniging van Meesters presenteert zich op Bakkersvak 

22-2-2017 15:50

Er is een officiële Vereniging van Meesters opgericht binnen de bakkerijsector. Deze vereniging staat los van organisaties in de branche, omdat er wordt gestreefd naar een branchebreed draagvlak binnen de bakkerijsector voor op te zetten activiteiten. De Vereniging van Meesters presenteert zich voor het eerst op 5 en 6 maart tijdens Bakkersvak in Rosmalen. Hier worden ook de eerste plannen ontvouwd.

Nederland is 2 Meesters Boulanger rijker

28-10-2015 16:00

Het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen was woensdagavond 28 oktober het toneel van de inauguratie van de nieuwste Nederlandse Meesters Boulanger. Na maanden van intensieve voorbereiding zijn Wilfred Haafs en Mark Plaating erin geslaagd een internationale Examencommissie te overtuigen van hun kennis, passie, vakmanschap en visie op hun vakgebied.

In beeld

Agenda

1-3-2018 9:00

Examen Meester Boulanger

In het voorjaar 2018 is het volgende examen Meester Boulanger. De exacte datum is nog niet bekend.

1-3-2018 9:00

Examen Meester Patissier

In het voorjaar 2018 is het volgende examen Meester Patissier. De exacte datum is nog niet bekend.